—сылка на боевой отчет - http://oga.by/rw.php?raport=ba060089da5d1f82bca5d119c627347ac37ce0614e4ffb93c2aab814f3b481056e80c0ef